Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen att påverka utvecklingen av Vilundaparken

Till och med 13 november kan du lämna dina synpunkter inför Vilundaparkens framtids utveckling.

År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

Kommunen kommer även att se över möjligheten att bygga bostäder i Vilundaparkens område, exempelvis utefter Husarvägen. Stadsutvecklingen sker främst i de centrala delarna, där Centralvägen binder ihop stationsområdet med Väsby Centrum och Vilundaparken.

Du kan välja att lämna dina synpunkter på följande sätt:

- via en digital enkät, dygnet runt.

eller

- via pappersenkät, finns hos Väsby Direkt.  Dragonvägen 86, under kommunens öppettider till och med fredag 11 november.

För mer information och till digitala enkäten.

Sidansvarig: Blanka Libisz
Senast uppdaterad 16 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster