Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturvårdsskötsel i och utanför Eggeby Fornpark

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra naturvårdsarbeten i och utanför Eggeby Fornpark från november 2016 till mars 2017. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I de rödmarkerade områdena kommer kommunen genom huggning att öppna upp för att ge mer ljus och plats åt träd och buskar för att de biologiska och sociala värdena knutna till skogstråket ska bevaras och utvecklas. Kommunen kommer också att hugga fram flera fornlämningar i området.

Eggeby Fornpark

Området vilar på en formidabel skatt av spännande lämningar från våra förfäder. Genom göra området till en fornpark lyfter kommunen fram denna kulturskatt som ett viktigt bidrag till den nya framväxande stadens identitet. Konkreta åtgärder är att låta dovhjortar beta området, frihugga fornlämningar, informera och ljussätta vissa platser. Läs mer under Eggeby Fornpark.

Död ved skapar levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas stående och på marken för att öka inslaget av död ved i skogen. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.  

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa ”naturvardivasby” på Instagram.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 30 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster