Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturvårdsskötsel vid Tolanvägen och Heimdalsvägen

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra naturvårdsarbeten i skogsområdena från december 2016 till februari 2017. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I det rödmarkerade områdena kommer kommunen genom huggning att öppna upp för att ge mer ljus och plats åt träd och buskar för att de biologiska och sociala värdena knutna till skogsområdena ska bevaras och utvecklas.

Död ved skapar levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas stående och på marken för att öka inslaget av död ved i skogen. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.  

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa ”naturvardivasby” på Instagram.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 14 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster