Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kulturstipendier 2018/2019

Vartannat år delas Upplands Väsbys kulturstipendier ut. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, teater, foto, dans, konsthantverk samt inom bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård.

Enskilda personer, grupper eller organisationer som är eller varit bosatta i Upplands Väsby eller har annan särskild anknytning till kommunen kan ansöka om kulturstipenium. 

Kulturstipendierna för 2018 och 2019 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kr.  

Det finns två olika stipendier:

  • Arbets-/projektstipendium kan sökas för pågående eller planerat arbete inom ovan nämnda områden.
  • Meritstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Ansökan:

Ansökan för stipendium 2018/2019, görs senast 15 oktober 2017. De digitala ansökningsformulären finns till vänster.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 28 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster