Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelsestråket

Upplevelsestråket Upplev Väsby sträcker sig utmed de gamla vattenfarlederna mellan Saltsjön och Mälaren och gör det möjligt att promenera eller cykla mellan de fyra sjöarna Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och Fysingen.

Tillgång på upplevelsestråk gör natur och kulturhistoria mer tillgänglig för kommunmedborgarna. Särskilt barn och ungdomar har inom ramen för skolans verksamhet möjlighet att ta del av de värden och upplevelser, i form av djur och natur, som finns i marker runt om i kommunen.

Biologisk mångfald
Även den biologiska mångfalden gynnas genom att upplevelsestråkens vägslänter fungerar som spridningskorridorer för växter och djur, och dels för att marken lättare kan brukas på ett naturenligt sätt t ex bete, slåtter, röjnings- och gallringsarbeten.

Tolv etapper
Upplev Väsby är indelat i tolv etapper och har en total längd av 37 kilometer. Längs stråket finns flera kulturhistoriska platser som härstammar från bland annat brons- och järnåldern.
Här finns ett rikt utbud av natursköna upplevelser och möjligheter att ta del av en unik biologisk mångfald.

Samarbetsprojekt
Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan kommunen, markägare och föreningsliv.

Sidansvarig: Linda Holtz
Senast uppdaterad 22 mars 2011

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster