Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund till projektet

Under flera år har en intensiv debatt om skolan och skolresultaten pågått i Sverige. I den senaste PISA-undersökningen (2013) hamnade Sverige under genomsnittet för OECD inom samtliga områden. Sedan förra undersökningen, år 2009, har Sverige tappat placeringar internationellt och totalt sett har resultaten försämrats. PISA, Program for International Student Assessment är en mätning av OECD som studerar 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

I Upplands Väsby har skolresultaten under en lång tid varit sämre än förväntat utifrån kommunens sociala och ekonomiska struktur. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att starta ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målen att alla elever i Väsbys skolor når godkänt i alla ämnen och att lusten att lära finns från förskola till gymnasium. Målen ska uppnås genom allas delaktighet och bred samverkan. Under våren 2014 kommer olika aktiviteter påbörjas som ska stimulera och stödja en positiv skolutveckling.  

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 06 oktober 2014
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster