Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskola och barnomsorg

Det finns flera typer av barnomsorg i Upplands Väsby kommun; förskola och pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn.

Barnomsorg i Upplands Väsby bedrivs av såväl kommunala som enskilda anordnare. Detta är de alternativ som finns:

  • Förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år
  • Skolbarnsomsorg i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år
  • Allmän förskola 525 timmar/år för barn i åldrarna 3-5 år
  • Öppen förskola

Förskola
Förskolan är till för att göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera. Öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete/studier eller till barnets behov.

Pedagogisk omsorg
Denna omsorgsform innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk gruppverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogisk omsorg kan sökas om föräldrarna arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov.

Fritidshem
På fritidshem bedrivs skolbarnsomsorg för barn som är 6-12 år, vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den del av skoldagen som är skolfri samt under skollov.

Allmän förskola
Kommunen erbjuder alla 3-5- åringar kostnadsfri plats i förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och gäller under perioden 1/9 - 31/5 från det år barnet fyller 3 år. Föräldrarna bestämmer om de vill utnyttja möjligheten.

Öppen förskola
Öppen förskola vänder sig till vuxna med barn i åldern 0-5 år som inte har barnomsorg. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs.

"Dagis"
"Dagis" (en förkortning av daghem) var förskolans föregångare. Benämningen förskola markerar ett pedagogiskt uppdrag som inte daghemmen hade i samma utsträckning.

"Familjedaghem"
Familjedaghem har ersatts med termen pedagogisk omsorg och innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk gruppverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskola på finska

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) samt de särskilda rättigheter som gäller för finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive förvaltningsområde innehåller lagen bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola och pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800länk till annan webbplats).

Dessa rättigheter innefattar bland annat att kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Ansökan till Sverige finska förskolan görs via e-tjänsten.

Sidansvarig: Sara Sharif
Senast uppdaterad 17 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster