Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Detta är Hopprepet

Hopprepet
Vi är en del av Hammarbyenheten, som också omfattar Hasselskolan och förskolan Spargrisen. I vårt arbete håller vi läroplanens mål och intentioner levande.

Normer och värden


Hos oss möter barnen en trygg och tillåtande miljö. De uppmuntras och bekräftas för att få bästa möjliga grund för utveckling och lärande. Vi värnar om alla människors lika värde och visar barnen hur man kan lösa konflikter och skapa goda relationer genom empati och förståelse för andras tankar och känslor. Vi arbetar också för ett ökat miljömedvetande hos barn och vuxna.

Utveckling och lärande


Vi arbetar medvetet för att stimulera språkutveckling och matematiskt tänkande. I dagliga samtal, med teckenkommunikation och med hjälp av personal med olika språkkunskaper samt genom ett temainriktat arbetssätt stimulerar vi barnen med variation och utmaningar och lyfter fram det mångkulturella i vardagen. I detta arbete är även naturen en miljö där barnen utforskar, hämtar  inspirerande material, idéer och där vi vuxna är medupptäckare.
 

Barns inflytande


Barnens tankar och idéer tas på allvar och påverkar planering och innehåll i vårt arbete. Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar för sina saker och förskolans inne- och utemiljö. Öppna dörrar mellan avdelningarna stimulerar barnen att ta egna initiativ.

 

Förskola och hem


Vid inskolningen lägger vi grunden till goda relationer. Varje inskolning är individuellt utformad efter barnets behov. I alla kontakter ser vi möjligheter till delaktighet och inflytande. Inflytande i mer organiserad form erbjuds vid utvecklingssamtal, föräldramöten, Hopprepsråd, familjefest m.m.
Sidansvarig: Birgitta Andren
Senast uppdaterad 19 mars 2014

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster