Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Lika behandling för alla – en självklarhet på Breddenskolan

Alla skolans elever, från förskoleklass till årskurs 5, har jobbat med likabehandlingsplanen inom ämnena samhällskunskap, bild och svenska.

Eleverna på Breddenskolan har denna gång varit mer involverade än någonsin när skolans likabehandlingsplan reviderats under hösten. Skolans specialpedagog som ingår i skolans trygghetsgrupp väckte idén att öka elevernas medverkande, vilket förankrades hos hela lärarkåren vid läsårets start.

Under en vecka i samband med FN-dagen i oktober, fick varje årskurs arbeta med ett avsnitt var.  Likabehandlingsplanen är en del av skolans värdegrundsarbete som enligt läroplanen Lgr 11 ska genomsyra hela skolarbetet och vars yttersta syfte är att ”leda eleverna till att bli goda samhällsmedborgare”.

Eleverna är mycket stolta över sitt arbete och likabehandlingsplanerna kommer nu att tryckas upp och finnas i varje klassrum på Breddenskolan.

Ebba Wannegård, rektor på Breddenskolan, berättar:

”Skolans uppdrag är att arbeta med värdegrundsfrågorna parallellt med ämneskunskaperna.  Värdegrundsarbetet är något som alltid behöver arbetas med i skolan för att skapa så trygg skolmiljö som möjligt, och träna in att samhällets regler gäller oss alla- stora som små. Därför kompletterar arbetet med likabehandlingsplanen ämnesundervisningen”.


Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 01 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster