Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Sommarskola för nyanlända

Tre veckors sommarskola erbjuds alla nyanlända i Upplands Väsby kommun. Verksamheten drivs i samarbete med Veterankraft och vänder sig till nyanlända barn i som idag saknar skolplats.

Just nu tar kommunen kontakt med familjehem och boenden för att informera nyanlända om möjligheten att börja i sommarskolan, som inte funnits i Väsby tidigare. Nästa steg blir att dela in de blivande eleverna i olika grupper då utbildningsnivå och språkkunskaper skiljer sig.

Sommarskolan för nyanlända startar den 5 juli och kommer att bedrivas i Väsby skola, centralt i Väsby. Kommunen samarbetar med företaget Veterankraft som tillhandahåller lärare och annan personal. 

Sommarskolan vänder sig till nyanlända barn i grundskole- och gymnasieålder och innebär undervisning ibland annat det svenska språket och matte.

"Sommarskolan för de nyanlända kommer inte bara betyda undervisning utan de får även på olika sätt lära känna andra som är i samma situation och som kommer från olika bakgrund och de får även en inblick i hur det svenska samhället fungerar", säger Kent Norström, utvecklingsledare på utbildningskontoret.

Kontaktperson: Kent Norström 
telefon 08-590 74 45 eller kent.norstrom@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 27 juni 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster