Klasser och fritidshem

Bollstanäs skola har ca 500 elever från förskoleklass till årskurs fem. Skolan organiserad i sex arbetslag, vilka är uppdelade utifrån årskurser. Vi erbjuder dessutom fritidshem för alla elever till och med årskurs fem.

I e-tjänsten kan du snabbt och enkelt, när som helst på dygnet, göra din ansökan samt preliminärberäkna din barnomsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019