Förskolor

Ansöka om plats eller göra förändringar i ditt barns schema gör du allra enklast genom vår e-tjänst för barnomsorg.

Anpassning av introduktionsperiod hösten 2020 på grund av covid-19

Inför terminsstart i augusti anpassar vi vår introduktionsperiod, det som tidigare kallades för inskolning. Anpassningen sker utifrån de riktlinjer som gäller från Folkhälsomyndigheten när introduktionsperioden börjar.

Aktuell information och eventuella anpassningar kommuniceras via e-post från respektive förskola och avdelning strax innan introduktionsperioden inleds.

Vi gör på detta sätt för att vara så aktuella som möjligt utifrån hur smittspridningen och Folkhälsomyndighetens råd ser ut då. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt att begränsa smittspridning och skapa en trygg verksamhet för barn, vårdnadshavare och personal. Enligt Skolverkets rekommendationer ska så mycket av introduktionen som möjligt ske utomhus.
  • Våra förskolor behöver göra olika anpassningar. Är det en stor grupp barn som vill börja vid samma startdatum kan ni erbjudas att skjuta fram er inskolning. Eller att ni får en eftermiddagstid.
  • Endast en vårdnadshavare får följa med barnet under perioden.
  • Barnet och vårdnadshavaren måste vara fullt friska vid starten i förskolan. Har någon av er förkylningssymtom behöver ni avbryta introduktionen. Den kan starta igen när ni varit fullt friska i två dygn.

Välkomna önskar Ledningsgruppen i Väsby Kommunala Förskolor

Information om coronaviruset covid-19 på vår webb.

Förskolan Borgen ligger i ett lugnt och centralt läge mitt i Bollstanäs med tillgång till egen skog.

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Förskolan Skogsbrynet ligger i ett skogsbryn i Smedby.

Hopprepet ligger i Sigma i centrala Väsby, med bra kommunikationer och närhet till skogsområde.

Förskolan Ringblomman ligger mitt i bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Förskolan Skogsdungen ligger nästan längst uppe i Runby backar och är granne med Runbyskogen.

Förskolan ligger i området Brunnby Vik i östra Väsby och har en stor uppvuxen kuperad gård.

Förskolan Ekebo ligger i Smedby med närhet till flera skogsområden.