Anmälan och uppsägning

Klicka på de gröna fälten nedan för att komma till kulturskolans e-tjänst, där du skickar in anmälan och uppsägning. Har du frågor, hör av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Vad händer nu?

Här nedanför kan du läsa om anmälan, antagning, placering och uppsägning i kulturskolan.

Läs även utförlig information Regler och avgifter.

Vad roligt att ditt barn är intresserad av något av ämnena i kulturskolan! Du kan när som helst under terminen anmäla dig till kulturskolan. Sista anmälningsdag inför hösten är 15 maj.

Använd e-tjänst här ovanför för att anmäla.

Antagning inför nästa läsår 2019-2020 görs i mitten av juni. Ni kommer att få besked om plats eller köplats hem i brevlådan. Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Utförlig information om Kö och antagning

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än lediga platser använder vi kösystem.

Ditt barn behåller sin köplats tills vidare, vi kommer att höra av oss när det är dags att börja. Hur länge ni kommer få vänta beror på hur många sökande ämnet har, samt hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver också ditt barn vänta tills hen har rätt ålder.

Om du vill ha större chans att börja i kulturskolan är det bra att göra flera val, i prioritetsordning.

Utförlig information om Kö och antagning

Elev som blivit antagen och fått plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis, nyanmälan inför kommande terminer behövs inte.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida. Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – inför vårtermin
  • 15 maj – inför hösttermin

Avgiften gäller terminsvis från och med elevens första lektion. Efter påbörjad termin sker ingen återbetalning/reducering av avgift.

Om ditt barn vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften. Du kan välja att gå kvar tills det finns plats i det nya ämnet, eller sluta direkt och börja när plats finns.

Använd e-tjänsten för anmälan här ovanför för att anmäla byte.

Senast uppdaterad: 2 maj 2019