Ringblomman

Förskolan Ringblomman ligger i mitt i bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Vi har fem avdelningar som ligger som armar utifrån Tornet, vår stora lek- och rörelsehall. Där har vi inte bara rörelselekar utan också gemensamma sångsamlingar och de äldre barnen äter sina måltider där.

Förskolans gård är mycket varierande med gräs, asfalt, grus och även skog och lekmaterial. Vi har egna odlingslådor, bärbuskar och fruktträd som barnen är med och sköter om.

Vi använder oss mycket av naturen och närområdet runt Ringblomman. I "vår" skog finns många stenar att klättra på, en pinnkoja att leka i, blåbär att plocka, djur att titta på och mycket mer.

Varje år har Ringblomman vissa återkommande aktiviteter som barnens Vasalopp då barnen åker skidor, pulka eller promenerar på en stor äng utanför förskolan med preparerade skidspår. På våren springer barnen Ringblommans vårrus. Vi har också en fin grillplats som vi använder.

Avdelningar

‌‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Loppan

08-590 979 84

Lusen

08-590 979 85

Biet

08-590 979 86

Humlan

08-590 979 87

Nyckelpigan

08-590 979 83


Ledning

Helena Aldén, Biträdande rektor.

Tel: 08-590 979 36

E-post: helena.alden@upplandsvasby.se

Besöksadress

Paradisvägen 9B

Postadress

Lövstavägen 1, 194 43 Upplands Väsby.             

Senast uppdaterad: 16 december 2019