Hopprepet

Hopprepet ligger i Sigma i centrala Väsby, med bra kommunikationer och närhet till skogsområde.

Hopprepet är en mångkulturell förskola där många barn och flera i personalen är flerspråkiga. Vi arbetar med FNs barnkonvention och jobbar för alla människors lika värde.

Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten där läroplanen ligger som grund. Barnens intressen styr det dagliga arbetet där matematik, naturkunskap, skapande och lek alltid är närvarande. Dessutom arbetar vi aktivt med att stimulera barnens språk.

Vi arbetar aktivt med utomhuspedagogik där vi tar med oss lärandet utomhus. Förskolans gård är mycket varierande och inbjuder till lek. Dessutom har vi många fina lekplatser i närområdet och en underbar skog en kort promenad bort.

Avdelningar

‌‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Blå

08-590 976 71

Grön

08-590 976 74

Gul

08-590 976 72

Rosa

08-590 976 90

Röd

08-590 976 70


Ledning

Caisa Eriksson, Rektor.

Tel: 08-590 977 85

E-post: caisa.eriksson@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Hammarbyvägen 38, 194 36 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 16 december 2019