Ekebo

Förskolan Ekebo ligger i Smedby med närhet till flera skogsområden.

Ekebo är nyöppnad och startade upp med två avdelningar i januari och en i februari 2019. Två avdelningar till är planerade att öppna i mars och april.

På gården utmanas barnen i olika motoriska färdigheter, samspel och lek. Som en del av vårt arbete med utomhuspedagogik gör vi utflykter till skogen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete står barnens lek och lärande i centrum och vi arbetar utifrån projektarbeten, både inom- och utomhus. Våra projekt styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen. Vi använder oss av olika arbetsmetoder t.ex. sång, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och de digitala verktyg är en naturlig del av barnens utforskandet och lärande hos oss.

Förskolan har studiedag, den 24 maj 2019.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Sparven

08-518 088 81

Duvan

08-518 088 82

Kråkan

08-518 088 83

Örnen

08-518 088 84

Storken

08-518 088 85

 

Ledning

Helena Aldén

Biträdande Förskolechef, Ringblomman.

Tel: 08-590 979 36

E-post: helena.alden@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Hovslagargatan 25 A, 194 31 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 11 april 2019