Stefan Nyström

Föreläsning

Klockan tickar - klimatutmaningen och framtidens städer

Stefan Nyström

Vem är Stefan Nyström?

Stefan Nyström var tidigare kanslichef för regeringens miljömålsberedning och ledde det arbete som slutade med att 87% av Sveriges riksdag nu enats om en klimatlag och att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Idag arbetar Stefan som klimatchef på Naturvårdsverket. Han kommer att ge en utblick kring hur klimatarbetet i världen utvecklas där tiden och framtidens städer är avgörande faktorer för att undvika en farlig uppvärmning av atmosfären som i grunden äventyrar förutsättningarna för människors livsvillkor på planeten.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019