Klasser och fritidshem

Väsby skola erbjuder förskoleklass och grundskola med olika inriktningar. Det finns också ett fritidshem för elever som går i förskoleklass till och med årskurs fem.

Allmänna klasser

I Allmän klass har man mer konst eller sport. Den extra tiden kommer från elevens val och skolans val.

Fritidshem

Väsby skola erbjuder fritids från förskoleklass upp till och med den dagen eleven fyller 13 år.

Förskoleklass

Väsby skolas förskoleklasser vill ge ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Vi har en röd tråd genom hela vår verksamhet, från f...

Musikklasser

Musikklasserna är en del av Väsby skola. Elever från hela kommunen och även andra kringliggande kommuner söker sig till våra musikklasser. Du kan gå i musikk...

Scienceklasser

Att gå i scienceklass betyder att man framför allt har mer naturvetenskap, teknik och matematik än man har i en "vanlig" klass. Men även andra ämnen som geol...