Mattias Gustafsson

Mattias Gustafsson

Mattias Gustafsson

Föreläsning

Röd-grön-blå stadsbyggnadskonst

Vem är Mattias Gustafsson?

Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt och VD på landskapsarkitektkontoret Urbio, med säte i Stockholm. Mattias arbetar med stadsbyggnadsfrågor runt om i landet ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv, gärna med utgångspunkt i begreppet biofili. Han menar på att landskapsarkitekterna sitter på många av de lösningar som krävs för att framtidens städer ska bli mer resilienta. Mattias är också skribent på den digitala plattformen Hållbarstad.se och medförfattare till böckerna ’Myllrande stadslandskap’ (2015) och ’Urban odling’ (2016).

Senast uppdaterad: 26 februari 2019