24 oktober kl. 10.00 - 11.30

Huolenpitoa ja apua ikääntyneille / Omsorg och stöd för finsktalande seniorer

Närbild på en äldre persons händer, knutna i knät. Foto.


Kunnan suomenkieliset työntekijät kertovat ja vastaavat kysymyksiin.

Juristi Antti Mustonen kertoo hoitovaltakirjasta ja testamentista.

Paikka: Upplands Väsbyn kirjaston kohtauspaikka, Messingen katutaso
Järj: Upplands Väsbyn kunta, kirjasto, Jurist- och Mäklarfirma Mustonen

Kommunens medarbetare berättar och svarar på frågor.

Framtidsfullmakt och testamente med jurist Antti Mustonen.

Plats: Upplands Väsby biblioteks mötesplats, Messingen entréplan
Samarr: Upplands Väsby kommun, biblioteket, Jurist- och Mäklarfirma Mustonen

Information
Arrangör: Upplands Väsby bibliotek
Tid: 24 oktober kl. 10.00 - 11.30
Kontaktuppgifter: Upplands Väsby bibliotek biblioteket@upplandsvasby.se 08-59097370