15 mars kl. 13.00 - 14.00

Barnen på Tanto

Omslaget till boken "Barnen på Tanto".


7–12 år samt vuxna. Högläsning med bildvisning av boken Barnen på Tanto. Därefter samtal med författaren Fred Taikon.

Biblioteket bjuder på frukt.

Programmet är tvåspråkigt: svenska och romsk-kelderash.

Söndag 15 mars kl. 13.00–14.00
Upplands Väsby bibliotek, Barn- och ungdomsavdelningen

Inom projektet Vi syns och vi finns – nationella minoriteter på Upplands Väsby bibliotek.

Information
Arrangör: Barnbiblioteket
Tid: 15 mars kl. 13.00 - 14.00
Kontaktuppgifter: Barnbiblioteket barnbiblioteket@upplandsvasby.se 08-59097390