14 december kl. 16.30 - 19.30

Mobila återvinningscentralen - Sigma

Blå lastbil med texten "På väg för en bättre miljö. Vi hämtar ditt farliga avfall. Läs mer på sorab.se" på lastbilens sida.

Välkommen till den mobila återvinningscentralen när den kommer till Sigma! Den parkerar vid Hammarbyvägen 70.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall och i princip allt som du kan lämna vid en vanlig återvinningscentral.

Återvinningscentraler

Information
Arrangör: SÖRAB och Kretsloppsenheten
Tid: 14 december kl. 16.30 - 19.30
Kontaktuppgifter: SÖRAB och Kretsloppsenheten