13 december kl. 16.30 - 19.30

Mobila återvinningscentralen – Runby, Bromsbodavägen

Blå lastbil med texten "På väg för en bättre miljö. Vi hämtar ditt farliga avfall. Läs mer på sorab.se" på lastbilens sida.

Välkommen till den mobila återvinningscentralen när den kommer till Runby! Den parkerar på återvinningsstationen vid Bromsbodavägen.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall och i princip allt som du kan lämna vid en vanlig återvinningscentral.

Information om återvinningscentraler i Upplands Väsby.

Information
Arrangör: SÖRAB och Kretsloppsenheten
Tid: 13 december kl. 16.30 - 19.30
Kontaktuppgifter: SÖRAB och Kretsloppsenheten