19 april kl. 13.30 - 14.30

Vägledande samspel – digitala föräldraträffar för dig med barn 0–3 år

Nu finns möjlighet att delta i digitala föräldraträffar i Vägledande samspel. Dessa träffar vänder sig till föräldrar med barn 0–3 år i Upplands Väsby kommun.

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och ökad lyhördhet och empati i tanke och handling.

Programmet anpassas till varje föräldragrupp så att deltagarnas egna erfarenheter och praktik tas tillvara. Vi som erbjuder dessa träffar är:

  • Lena Hammar, kurator/föräldrarådgivare på Familjecentralen
  • Maria Linder, legitimerad förskollärare på Familjecentralens Öppna Förskola

Anmälan

Anmäl dig via e-post till lena.hammar@upplandsvasby.se eller till maria.linder@upplandsvasby.se senast den 14 april.

Ange då din e-postadress så att du kan få inloggningslänk till tjänsten Teams. Du kan också mejla om du har frågor!

Information
Arrangör: Familjecentralen i Väsby
Tid: 19 april kl. 13.30 - 14.30
Plats: Digitalt via Teams
Kontaktuppgifter: Familjecentralen i Väsby
Biljettinformation: Anmäl dig via e-post till lena.hammar@upplandsvasby.se eller till maria.linder@upplandsvasby.se senast den 14 april. Ange då din e-postadress så att du kan få inloggningslänk till tjänsten Teams. Du kan också mejla om du har frågor!