3 juni kl. 13.00 - 14.30

Walkingtur i naturen

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!

Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår cirka 90 minuter.

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 54 36.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-, Angarn-, och Bogesundskilarnasamt Stockholms läns landsting och föreningar, såsom i detta fall FHS, Future Health Sweden.

Information
Tid: 3 juni kl. 13.00 - 14.30
Plats: Edssjön, Upplands Väsby. Samling: Eds kyrka parkering, Buss 532
Arrangör: Eva Bergström-Pettersson
Kontaktuppgifter: Eva Bergström-Pettersson , eva@halsolotsen.com , 070-755 5436