• Startsida
  • / Ökat behov av förskoleplatser

Ökat behov av förskoleplatser

Många har flyttat till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Flera nya förskolor och grundskolor på gång

Fram till 2020 planerar Upplands Väsby kommun att skapa 800 nya förskoleplatser på olika ställen runt om i kommunen. För att kunna hålla en hög byggtakt har man bildat en organisation som heltid arbetar med att planera Väsbys nya lärmiljöer.

Väsbys nya lärmiljöer

Flera tillfälliga och permanenta lokaler behövs och för att hantera alla nya förskolor och grundskolor på bästa möjliga sätt, har Upplands Väsby kommun bildat en organisation med representanter från berörda verksamheter. Kommunledning, kontoret för samhällsbyggnad och utbildningskontoret samarbetar för att hålla tidplaner och en hög byggtakt.

Håkan Lönnqvist (tidigare rektor Bollstanäs skola) projektleder samarbetet som på sikt även kan komma att inkludera Kultur- och fritidskontoret.

Aktuellt just nu

För att kunna erbjuda alla barn i kö en plats i förskola arbetar kommunen intensivt för att hitta lösningar.

  • En ny förskola har öppnats i Runby
  • Engelska skolans f.d. lokaler används tillfälligt som förskola
  • Just nu undersöker kommunen var man skulle kunna bygga förskolor och skolor. Flera olika alternativ utreds.
  • Ny förskola öppnar centralt i Väsby hösten 2017
  • Ny grundskola (F-9) öppnar vid Väsby skola F-9 (paviljonger) hösten 2017
  • Ett tillagningskök planeras på Väsbyskolan

Håll dig uppdaterad via nyhetsbrev

Löpande information presenteras här: upplandsvasby.se/forskoleplats
Där kan du även anmäla dig till det nyhetsbrev som skickas ut så snart det finns aktuell information om läget kring förskoleplatser.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017