• Startsida
  • / Väsby initierar grundvattenråd

Väsby initierar grundvattenråd

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd är bildat. Mathias Bohman, kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby, lämnade över "stafettpinnen" i form av en messingskran till Norrvattens VD Johanna Lindgren.

- Vatten är en tillgång. Vi tar för givet att när vi öppnar kranen ska där finnas vatten och till bra kvalitet, sa Johanna Lindgren, Norrvattens VD när hon tog emot "stafettpinnen" av Mathias Bohman. Det kan vi inte alltid ta för givet och därför är det viktigt att vi i samverkan arbetar för att säkerställa att vi även har tillgång till vatten med bra kvalitet i framtiden, fortsatte hon.

Bildandet av grundvattenrådet
Initiativtagare till rådet är Upplands Väsby kommun. Övriga kommuner i rådet är Sigtuna, Solna stad och Sollentuna, med kommunalförbundet Norrvatten som samordnare.

Varför ett vattenråd?
Vattentillgång är i dag en självklarhet och förutom att det är en dricksvattenresurs är det även en förutsättning för många ekosystem, jordbruket, industrier och för en hållbar samhällsutveckling.

Rådet ska i samverkan arbeta för att utveckla de vattenresurser som finns, säkerställa utvecklandet av våra vattenresurser och en bättre vattenkvalitet. Flera vattendrag har i dag förhöjda värden av olika gifter som påverkar vattenkvaliteten.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017