Extra förskoleplatser

Behovet av förskoleplatser i Upplands Väsby är stort just nu och kommunen arbetar intensivt för att kunna erbjuda alla barn en plats. Efter extrainsatta möten och gott samarbete med huvudmännen har ytterligare ett femtiotal platser ordnats genom utökad kapacitet på flera förskolor. På längre sikt kommer flera nya förskolor att byggas, både tillfälliga och permanenta.

Utökad kapacitet

För att möta det ökade behovet av platser i förskolan har kommunen samarbetat med övriga huvudmän, och flera förskolor har undersökt möjligheten att utöka sin kapacitet. De femtio extra platser som ordnas, redan från och med mars, finns utspridda på flera olika förskolor och lösningarna varierar. På något håll kan det innebära att nya avdelningar startas, medan man på andra håll utökar barngruppen.

Effektiv köhantering

Arbetet med att placera barn som önskar börja i förskola efter sommaren påbörjas redan nu, så att hanteringen av kön blir så effektiv och skyndsam som möjligt.

Väsby växer

I takt med att fler bostäder byggs och att Väsby växer sett till antalet invånare, planeras också fler förskolor och skolor. Centralt i Väsby är det störst behov och därför planeras nybyggen bland annat där.

Både tillfälliga och permanenta förskolor planeras på längre sikt. Målet är att skapa bra lärmiljöer för alla och här presenteras de planer som kommunen undersöker och arbetar med just nu:

  • Ny förskola centralt i Väsby, hösten 2017 (200 platser)
  • Ny förskola i Eds Allé (tomt 1) 2018 (100 förskoleplatser)
  • Ny förskola i Fyrklövern 2019 (80 platser)
  • Ny förskola på Smedsgärdstomten 2020 (100 platser)
  • Ny förskola i Eds Allé (tomt 2) 2020 (100 platser)
  • Ny förskola i Östra Frestaby 2020 (150 platser)
  • Ny förskola i Vilundaparkens område 2020 (150 platser)
  • Ny förskola Väsby entré 2022 (200 platser)
  • Ny förskola i Runby 2016 (200 platser) redan i drift

Löpande information

Kommunen arbetar fortsatt intensivt för att möta det utökade behovet av förskoleplatser och information kommer löpande att publiceras på kommunens webbplats: upplandsvasby.se/forskoleplats

Där kan du anmäla dig till det nyhetsbrev som skickas ut via e-post för att ge aktuell status kring arbetet med att möta det ökade behovet av förskoleplatser.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017