• Startsida
  • / Inget bidrag från Oskar och Nanny Olssons Minnesfond 2017

Inget bidrag från Oskar och Nanny Olssons Minnesfond 2017

Då fonden inte har någon avkastning finns inga medel att betala ut under 2017.

Social- och omsorgskontoret har en fond som ska användas för hjälp åt kommunens behövande gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente.

Vanligtvis har den som är gammal, sjuk eller funktionsnedatt och som är bosatt i Upplands Väsby kommun kunnat ansöka om bidrag från fondens årliga avkastning. Då fonden inte givit någon avkastning finns inga medel att söka under 2017.

För mer information kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, tel. 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017