• Startsida
  • / Upplands Väsby kommun lanserar jämställdhetskartan

Upplands Väsby kommun lanserar jämställdhetskartan

Visste du att medelmannen i Upplands Väsby tjänar mellan 2,2–2,9 miljoner kronor mer än medelkvinnan under ett arbetsliv? Det visar jämställdhetskartan, en tjänst som Väsby är den första kommunen i Stockholms län att lansera.

Kan användas av alla

Jämställdhetskartan är en digital karta som på enkelt sätt visar statistik på kommunal nivå avseende jämställdheten mellan kvinnor och män i kommunal, privat och ideell sektor. Jämställdhetskartan kan användas av alla som vill se hur jämställt det är i kommunen.

Kartan visar exempelvis fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner inom olika branscher, nämnder och företagstyper, men även fördelningen av det obetalda arbetet och andelen sjukskrivningar.

Kommunala, privata och ideella aktörer kan exempelvis använda kartan för att analysera sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysen kan sedan ligga till grund för beslut och åtgärder som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män i Väsby.

Samma rättigheter och skyldigheter

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Upplands Väsby kommun är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Detta innebär att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Jämställdhetskartan visar att det i nuläget finns stora skillnader i kvinnor och mäns förutsättningar i arbetslivet, inte minst vad gäller lönerna.

– Det är stora strukturella löneskillnader mellan yrken som domineras av män respektive kvinnor. När man jämför likvärdiga yrken så går lönen alltid ner där det är en majoritet kvinnor som arbetar. Så kan vi inte ha det, säger Anders Rosén, kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen allmänna utskottet.

Analysen visar dock även att Väsby går i en positiv riktning inom flera områden. Exempelvis har uttaget av föräldrapenning av män i kommunen ökat de senaste åren.

Få mer information och ställ frågor 6 mars

Måndagen den 6 mars kl.18.30–19.00 kan den som vill besöka Allmänhetens frågestund i samband med kommunstyrelsen sammanträde i Messingen, Love Almqvists torg 1. Under frågestunden presenteras den genomförda kartläggningen och det finns möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Förutom den digitala kartan har även två rapporter tagits fram som innehåller fördjupade analyser av jämställdhetsläget i kommunen och förslag på strategier och handlingsplaner.

Till jämställdhetskartanlänk till annan webbplats

Observera att det kan uppstå problem att nå kartan i vissa versioner av Internet explorer och att du kan behöva testa en annan webbläsare.

Rapporter:

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017