Utställning om Ung i Väsby

Nu har du chansen att se alla förslag som Väsbyungdomarna kom på under årets Ung i Väsby. Utställning med förslag och bilder visas i kommunens reception fram till slutet av mars.

Utställningen presenterar alla de åsikter och förslag på temat miljö som kom fram under Ung i Väsby i mitten av februari. Under våren 2017 kommer vi gå igenom materialet från forumet för att det kunna bli en del av kommunens ordinarie miljöarbete! Större förslag lyfts till ansvariga politiker och beslutsfattare.

Alla som medverkade i Ung i Väsby är med och tävlar om en miljöinspirerad studieresa som äger rum våren 2017

Dialog om miljövanor och demokratiska rättigheter

I samband med att ungdomarna anmälde intresse att delta i Ung i Väsby genomfördes en enkät om ungdomarnas miljövanor. Svaren från enkäten låg till grund för diskussionerna på Ung i Väsby. Utöver miljöfrågor kunde ungdomarna även delta i en av två valbara workshops. Den ena handlade om ungdomars demokratiska rättigheter och hur man kan påverka samhället. Den andra innebar speed-dejting med politiker och möjlighet att ställa valfria frågor.

Läs mer om Ung i Väsby 2017 på www.upplandsvasby.se/ungivasby

Unga i samtal med en av Väsbys politiker under Ung i Väsby 2017.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017