• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#1 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#1 2017)

Behovet av förskoleplatser är stort i Upplands Väsby kommun som växer snabbare än befolkningsprognosen visat. Vi arbetar intensivt och vår ambition är att samtliga barn som står i kö ska få en förskoleplats.

Här presenteras aktuell information löpande men kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med oss när du vill ställa frågor eller framföra synpunkter.

Väsby Direkt

För att få svar frågor gällande barnomsorg kontaktas Väsby Direkt och svarsgruppen barnomsorg och utbildning. En av kundvägledarna som är extra insatt i barnomsorgen i Väsby är Elin. Hon kan det mesta om placering, förskolekö och det hon inte vet tar hon reda på. Välkommen att höra av dig!

Elin

Telefon: 08 590 970 00 E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Öppettider: Må-Ons kl 08.00 - 17.00 Torsdag, kl 08.00 - 18.00 Fredag, kl 08.00 - 15.15

Ny förskola i Ekebo till hösten!

Den östra delen av Ekeboskolan kommer att rivas och ersättas med en ny förskolepaviljong. Den nya förskolan har 200 platser och ett bra läge (centralt och fin utemiljö).

Nuvarande verksamhet kan fortsätta parallellt med bygget och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta 4 september 2017.

Just nu pågår rekrytering av personal och planering av arbetet. Såhär säger Synnöve Fridén som är verksamhetschef för kommunala skolor och förskolor i ett pressmeddelande:

– Det är positivt att vi nu får mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten och utemiljön i Ekebo är toppen! Beslutet är helt i samklang med vår satsning på förbättrade lärmiljöer och det är mycket bra att vi kan erbjuda fler en förskoleplats.

Flera nya förskolor och skolor

I takt med att bostäder byggs planeras också nya förskolor och skolor. En del blir tillfälliga, exempelvis i paviljonger, medan andra blir permanenta. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever, och här presenteras de planer kommunen undersöker och arbetar med just nu:

  • Ny förskola i Ekebo hösten 2017 (200 platser)
  • Ny förskola i Eds Allé (tomt 1) 2018 (100 förskoleplatser)
  • Ny förskola i Fyrklövern 2019 (80 platser)
  • Ny förskola på Smedsgärdstomten 2020 (100 platser)
  • Ny förskola i Eds Allé (tomt 2) 2020 (100 platser)
  • Ny förskola i Östra Frestaby 2020 (150 platser)
  • Ny förskola i Vilundaparkens område 2020 (150 platser)
  • Ny förskola Väsby entré 2022 (200 platser)
  • Ny förskola i Runby 2016 (200 platser) redan i drift

Vad händer framöver?

Alla förskolor har sett över sin kapacitet och ett femtiotal extra platser skapades. I skrivande stund har 34 av dessa platser erbjudits barn i behov av förskoleplats. Vi är mycket glada över det goda samarbetet i kommunen.

Vi fortsätter att arbeta intensivt för att erbjuda förskoleplatser och har påbörjat placeringen inför hösten.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017