Ny förskola i Ekebo

Till hösten öppnar en ny förskola i Ekebo. Ekeboskolans lokaler ersätts med en ny förskolepaviljong och det innebär en stor ökning av antalet förskoleplatser centralt i Väsby där behovet för närvarande är som störst.

Sverigefinska skolan ägde lokalerna i Ekebo tidigare

– Väsby växer och det är bra att vi nu så snabbt kan skapa fler förskoleplatser. Vi planerar att bygga många fler förskolor och skolor de närmaste åren, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Den västra delen av Ekeboskolan rivs och ersätts med en ny förskolepaviljong med 200 platser. Nuvarande verksamhet kan fortsätta parallellt med bygget och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta hösten 2017.

– Det är positivt att vi nu får mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten och utemiljön i Ekebo är toppen! Beslutet är helt i samklang med vår satsning på förbättrade lärmiljöer och det är mycket bra att vi kan erbjuda fler en förskoleplats, säger Synnöve Fridén, verksamhetschef för kommunala skolor och förskolor.

Behovet av förskoleplatser är just nu stort då kommunen växer snabbt och i de centrala delarna av Upplands Väsby kommun är efterfrågan störst.

Ytterligare information om bygget av den nya förskolan och läget kring förskoleplatser kommer att publiceras på webbsidan under våren.

Anmäl dig till nyhetsbrevet eller håll koll på: upplandsvasby.se/forskoleplatslänk till annan webbplats

Del av Ekeboskolan centralt i Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017