Ska du bygga till?

Ska du bygga till och vill veta mer om attefallsreglerna? Välkommen på en informationskväll.

Välkommen på en informationskväll.

Torsdag 30 mars, kl. 18.00 – ca 19.30 Plats: Messingen, Love Almqvist torg 1

Vi berättar om hus, bodar, tillbyggnader och takkupor. Du får information om vad du behöver känna till om reglerna för attefallshus och tillbyggnader.

Några av de frågor som kommunens bygglovshandläggare kommer att besvara under kvällen är:

- Hur vet jag om jag får bygga Attefallshus på min tomt?
- Hur stor yta får jag bygga?
- Vad behöver jag vara extra uppmärksam på?
- Hur gör jag för att ansöka om tillstånd?
- Vilka underlag behöver jag lämna in för att få ett beslut?
- Hur lång tid tar ett bygglovsärende?

Du är alltid välkommen att ställa frågor till Väsby Direkt. Där svarar erfarna bygglovshandläggare på dina frågor, under kommunens öppettider:

Väsby Direkt: 08-590 970 00, knappval 3
Mejl: bygglov@upplandsvasby.se
Besök: Dragonvägen 86, i Väsby Centrum

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017