• Startsida
  • / Risk för försening av nytt konstgräs

Risk för försening av nytt konstgräs

Kommunen hade planerat för omläggning av konstgräset på Söderviks och Bollstanäs bollplaner inför sommaren. Nu riskerar det att försenas eftersom en leverantör som lämnat anbud i upphandlingen överprövat beslutet.

Konstgräset på Söderviks och Bollstanäs bollplaner (Bollstanäs 1) är slitet och behöver läggas om. Kommunen har i upphandlingen begärt att leverantören ska använda nytillverkat gummimaterial (EPDM) som ifyllnadsmaterial.

Två anbud kom in varav det ena blev tilldelat kontraktet, eftersom de lämnade en offert med det lägsta priset och med nytillverkat gummimaterial tillverkat av spill. Den andra leverantören har begärt överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten, eftersom de anser att det nytillverkade gummimaterialet är återvunnet och inte nytillverkat.

Överprövningen innebär att det kan ta 3-4 månader innan vi vet utfallet, vilket kan innebära att planerna inte blir omlagda förrän till hösten eller nästa år.

– Det är naturligtvis olyckligt om bollplanerna inte kan få nytt konstgräs som planerat. Bedömningen är ändå att planerna kan klara en säsong till, även om man behöver ”lappa och laga” lite, säger kultur- och fritidskontorets tillförordnade chef Krister Widström.

Omläggningen av konstgräs på bollplanen Bollstanäs 2 kommer inte att påverkas och genomförs under 2017. Här är ifyllnadsmaterialet kork och det är bara en leverantör som kan leverera. Kork är ett miljömässigt bra val men relativt oprövat. Det har använts de senaste 6-7 åren, men det är svårt att veta vad som händer med kork när det 10 år och äldre. Kommunen har valt att pröva materialet på en plan och det är Bollstanäs 2.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017