• Förskola och skola
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • Startsida
 • / Förskoleplats - aktuell information (#2 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#2 2017)

Just nu pågår ett intensivt arbete med barnomsorgskön. Platserbjudanden skickas ut till vårdnadshavare som tackar ja eller nej till inom fem arbetsdagar. Eventuella syskonförturer påverkar liksom byte av förskola. Barnomsorgskön är ständigt i rörelse och ändrar sig från dag till dag.

Vår bedömning är att samtliga barn i barnomsorgskön kan erbjudas en förskoleplats med start i augusti månad. Förskoleplats med start i april eller maj är en större utmaning eftersom det är mycket svårt att rekrytera personal.

Förskoleplatser på kort och lång sikt
Vi gör vårt yttersta för att försöka åstadkomma fler förskoleplatser under våren men har bättre förutsättningar och goda möjligheter att erbjuda plats efter sommaren. Rekrytering pågår sedan en lång tid tillbaka och nya förskoleplatser planeras för fullt, både på kort och lång sikt.

Kommunen växer snabbare än befolkningsprognosen visat och just nu råder det brist på personal. Utmaningen att hitta förskolepedagoger och barnskötare delar vi med flera andra kommuner och i och med att de flesta har tre månaders uppsägningstid är det omöjligt att ordna ytterligare förskoleplatser på kort tid. Att bygga nya förskolor är vanligtvis en lång process och befintliga lokaler ska vara både trygga, trevliga och säkra. I Ekebo byggs paviljonger, vilket gör att förskolan kan vara på plats snabbare jämfört med att bygga helt nytt.

Lösningar
Vi har stor förståelse för att situationen ställer till det för vårdnadshavare som önskat förskoleplats med start i april och undersöker olika lösningar kontinuerligt. Utan personal är det dock svårt att starta nya förskolor och grupper, så de lösningar som är aktuella just nu handlar om att försöka skapa plats på befintliga förskolor. I skrivande stund kontaktas samtliga huvudmän ytterligare en gång.

Akut behov
Vårdnadshavare som erbjudits plats i augusti men som har ett akut behov av barnomsorg under våren, gör så här:

 • Tacka ja till erbjudandet som du har fått vi e-tjänsten
 • Skriv ett mejl till Support BoU (Support.BoU@upplandsvasby.se) och meddela att du har ett akut behov av förskoleplats tidigare. Kom ihåg att ange barnets namn och personnummer.
 • Observera att det under våren kan bli aktuellt med en tillfällig placering på en annan förskola än den som du erbjudits i augusti.

Våren 2017
Enstaka förskoleplatser kan dyka upp i och med att barnomsorgskön ständigt bearbetas. Flera erbjudanden har skickats ut och om vårdnadshavare tackar nej erbjuds platsen istället till någon annan i kön. Vi uppmanar dig som har ett akut behov att kontakta supporten via e-post. Observera att det inte finns några tomma förskoleplatser i dagsläget och möjligheten att erbjudas plats på önskad förskola är större i augusti.

Regler vid erbjudande om förskoleplats
Vårdnadshavare som erbjuds förskoleplats behöver svara på erbjudandet inom 5 arbetsdagar. Du måste aktivt tacka ja eller nej till platserbjudandet via e-tjänsten. Om du inte har svarat inom 5 arbetsdagar likställs detta med att du har tackat nej till platsen.

Att tacka nej till ett erbjudande om förskoleplats innebär att du plockas bort ur barnomsorgskön. Önskas ett nytt erbjudande ställer du barnet i barnomsorgskön på nytt.

Om ni fått ett erbjudande om plats på förskola:
Tackar ni ja plockas ni automatiskt ur barnomsorgskön. Tackar ni nej till ett platserbjudande plockas ni också automatiskt ur barnomsorgskön. Om ni vill ha ett nytt platserbjudande behöver ni då aktivt ställa er i barnomsorgskön på nytt.

Om ni fått ett erbjudande om plats på en förskola ni inte valt:
Om ni tackar nej till erbjudandet innebär det att kommunen har uppfyllt skollagens krav på att erbjuda förskola och ni har godtagit en längre väntetid. Vår målsättning att erbjuda en ny plats senast fyra månader räknat från erbjudandets startdatum. Ni behåller det ursprungliga anmälningsdatumet i kön.

För att få svar frågor gällande barnomsorg kontaktas Väsby Direkt.
Välkommen att höra av dig!

Telefon: 08 590 970 00 E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017