• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#5 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#5 2017)

Det ser ljust ut på rekryteringsfronten inför starten av den nya förskolan i Ekebo. Vi arbetar för högtryck med barnomsorgskön och erbjuder placeringar både inför våren och hösten parallellt.

Vi har full förståelse för att du som vårdnadshavare vill ha besked om din köplats men önskar att du kan avvakta och invänta besked via e-post istället för att ringa. Kön är ständigt i rörelse och informationen om var i kön du står blir inaktuell redan efter någon timme. Vi arbetar så hårt vi kan för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda så många vårdnadshavare som möjligt förskoleplats.

Hittills har vi beställt 1080 förskoleplatser och 950 grundskoleplatser fram till 2020 men Väsby fortsätter att växa. Ännu fler förskoleplatser behövs på lång sikt så vi utreder just nu att utöka beställningen med ännu fler förskoleplatser. De förskolor som ska stå på plats i framtiden behöver beställas och planeras redan nu.

Nya förskolan i Ekebo

Vi har tidigare berättat att nyckeln till fler förskoleplatser är personal, och inför starten av den nya förskolan i Ekebo ser det bra ut på rekryteringsfronten. Vi har god tillströmning av sökande och planerar att öppna i augusti.

Erfarenhetsmässigt vet vi att fler byter jobb efter semestern jämfört med att säga upp sig mitt under pågående termin. Framförhållningen gör också att det är lättare att rekrytera till Ekebo än till förskolor under våren. Vi använder oss av bemanningsföretag under våren och har ett gott samarbete med samtliga förskolor och huvudmän i kommunen.

Besked om köplats

Vi har full förståelse för att man vill ha besked om plats i barnomsorgskön. Men eftersom den ständigt är i rörelse uppmanar vi just nu vårdnadshavare att invänta besked istället för att ringa. Vi arbetar för fullt med barmomsorgskön och vill så snabbt som möjligt kunna erbjuda förskoleplats.

Ett intensivt arbete med placeringar inför både våren och hösten pågår, så om det är möjligt önskar vi att du som vårdnadshavare avvaktar och inväntar besked och erbjudande om placering.

Väsby fortsätter att växa och fler förskoleplatser behövs!

Nyligen har vi berättat att befolkningsprognosen visar att Väsby växer snabbare än väntat, men vi ser också att behovet fortsätter att öka! 1080 förskoleplatser och 950 grundskoleplatser har beställts fram till 2020, men ännu fler förskoleplatser kommer att behövas eftersom Väsby fortsätter att växa.

Den långsiktiga planen framåt för hur vi ska möta det ökade behovet av förskoleplatser innebär att vi överväger att utöka antalet förskoleplatser en tredje gång. Det pekar åt att utbildningsnämnden i april beslutar om att justera beställningen av utbildningsplatser.

För att få svar frågor gällande barnomsorg kontaktas Väsby Direkt.
Välkommen att höra av dig!

Telefon: 08 590 970 00 E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017