• Startsida
  • / Nu planeras det för slutbesiktning i Östra Frestaby

Nu planeras det för slutbesiktning i Östra Frestaby

Arbetena med att bygga kommunalt VA, gata och park börjar gå mot sitt slut och kommunen och Skanska planerar inför slutbesiktning.

Vid en slutbesiktning kontrolleras att det som planerats att byggas har byggts och att till exempel lekutrustning är utformad på ett säkert sätt.

I slutet på april är slutbesiktningen planerad och om den blir godkänd kommer kommunen ta över ansvaret över VA, gator och parker. När kommunen tar över kommer de ytor som bedöms kunna användas av allmänheten att öppnas upp. Mer information om detta kommer i slutet på april.

Det kommer fortsättningsvis ske arbeten inom området då BoKlok, Skanska, Viktor Hanson och Åke Sundvall bygger bostäder och vårdboende. Dessa arbeten kommer fortsätta att generera byggtrafik inom området. I höst, i samråd med byggherrarna, kommer kommunen att plantera träd längs med Fresta Södra allé

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017