• Startsida
  • / Kostsamma problem med kringresande hantverkare

Kostsamma problem med kringresande hantverkare

Kringresande hantverkare som söker tillfälliga arbeten i kommunerna runt om Stockholm har återigen dykt upp i Upplands Väsby och närliggande kommuner. De kommer regelbundet varje år och reser runt mellan olika kommuner där de slår läger på både privat och kommunal mark.

Hantverkarna brukar knacka dörr och erbjuda tjänster som renovering, trädgårdsskötsel, asfaltsläggning och stenarbeten. Men ofta försvinner de med pengarna innan uppdraget är slutfört. Ett bra sätt att göra det mindre attraktivt för dem att etablera sig här, är att inte köpa deras tjänster.

Dyr sanering
De kringresande hantverkarna innebär dessutom stora olägenheter för kommunen eftersom de lämnar stora mängder sopor och avfall efter sig när de reser vidare. Avfallet kan bestå av allt från gamla kylskåp till avfall från anläggningsarbeten, till exempel uppbruten asfalt. Det har också förekommit att camparna förorenat dagvattnet genom att hälla ut sitt tvättvatten i kommunens dagvattennät. Varje år kostar avhysningarna kommunen mycket pengar för bland annat avspärrningar, sanering, omhändertagande och skrotning av fordon som lämnats kvar. Många gånger lämnas också miljöfarligt avfall som måste sorteras, vilket är väldigt kostsamt.

Stort arbete för kommunen
Kommunen arbetar aktivt förebyggande tillsammans med polis och kronofogden och många tjänstemän inom kommunen är inblandade i arbetet med de kringresande hantverkarna. Kontoret för samhällsbyggnad har hand om sanering, avspärrningar och hantering av miljöfarligt avfall, socialkontoret blir inkopplade om man misstänker att det finns sociala problem. Väsby direkt får varje år många frågor från oroliga invånare i kommunen.

Avhysning
För att kunna avhysa sällskapen från den mark där de slagit läger måste personerna först identifieras. Kommunen skickar sedan en begäran om avhysning till kronofogden, som efter att beslutet är fattat utför avhysningen tillsammans med polisen.

Polisen ger råd
Polisen tipsar om att man bör kontrollera de företag som erbjuder dessa tjänster mot Skatteverket och Bolagsverket. Polisen ger även följande råd:

• Betala aldrig i förskott
• Begär referenser
• Begär id-handlingar
• Upprätta juridiskt hållbara kontrakt

Ditt tips är värdefullt
Tipsa Polisen, telefon 114 14 och Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00 eller mejla på vasbydirekt@upplandsvasby.se om du ser något misstänkt eller blir kontaktad av oseriösa hantverkare.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017