• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#6 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#6 2017)

Det intensiva arbetet med förskolekön fortsätter och under mars har 447 erbjudanden skickats ut. De som meddelat ett akut behov i april har kunnat erbjudas plats. Det ser fortsatt ljust ut inför hösten och prognosen är just nu att samtliga barn kommer att erbjudas plats till hösten tack vare de två nya förskolorna som planerar att öppna i augusti.

Status

De senaste veckorna har vi erbjudit platser i byteskön samtidigt som augustiplaceringen pågått.

Under mars månad har 447 erbjudande om plats i förskolan gått ut till vårdnadshavare. Av dessa har 350 svarat på erbjudandet. Målsättningen är att så många som möjligt ska få sitt 1:a handsval.

Alla barn i barnomsorgskön kan erbjudas plats

Bedömningen är att vi kan erbjuda samtliga barn en placering till hösten förutsatt att arbetet med bygget av Ekebo går enligt plan och att nödvändiga tillstånd beviljas för Zenit.

De barn som idag fortfarande står i kö kommer att erbjudas plats på annan enhet än sitt 1:a handsval men i möjligaste mån efter sina val med lägre prioriteringar. Vi har gott hopp om att kunna erbjuda de vårdnadshavare som har akut plats under våren tillfälliga platser.

Akut behov

Alla vårdnadshavare som angett akut behov under april har kunnat erbjudas sådana platser. Vi jobbar vidare med de som behöver akut placering under maj.

Två nya förskolor

Arbetet med att bygga den nya förskolan i Ekebo kommer igång under april och öppnar i augusti förutsatt att byggarbetet går enligt plan.

Måbra förskolor planerar att starta Zenit i augusti förutsatt att nödvändiga tillstånd beviljas. Arbete med bygglovsansökan med mera pågår.

Väsby fortsätter att växa och fler förskoleplatser behövs!

Väsby växer snabbare än väntat men vi ser också att behovet fortsätter att öka! 1080 förskoleplatser och 950 grundskoleplatser har beställts fram till 2020, men ännu fler förskoleplatser behövs eftersom Väsby fortsätter att växa.

För att möta det långsiktiga behovet lutar det år att utöka antalet förskoleplatser en tredje gång. Utbildningsnämnden beslutar om justerad beställning av utbildningsplatser den 19 april.

För att få svar frågor gällande barnomsorg kontaktas Väsby Direkt.
Välkommen att höra av dig!

Telefon: 08 590 970 00 E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017