Byggarbete påbörjas

Stängsel har kommit upp på skolans område. Nu startar första delen av arbetet med att bygga ut Väsbyskolan.

Förberedelsen inför byggstart har påbörjats. Väsbyskolan ska få plats för fler grundskoleelever och ett mottagningskök.

Cykelställ är bortplockade och stängsel på plats. Stängsel kommer att sättas upp runt de områden där mark- och byggarbeten ska utföras under utbyggnaden av skolan. Skyddsstängslet ska trygga och säkra upp då bygget bedrivs parelllellt med skolans verksamhet. Skolgården ska fortsättningsvis erbjuda en säker vistelse för elever, vårdnadshavare och personalen på skolan.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017