• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#7 - 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#7 - 2017)

Behovet av förskoleplatser är stort i Upplands Väsby kommun och vi fortsätter arbetet med placering av förskolebarn inför våren och hösten. För att möta det framtida behovet av utbildningsplatser har en justerad beställning av utbildningsplatser tagits fram. Till hösten står nya förskolan i Ekebo på plats och rekryteringen av personal till förskolan är klar.

Placering av förskolebarn
I ett fortsatt intensivt arbete har vi i dagsläget placerat majoriteten av de som står i barnomsorgskö till våren. Planeringen för hösten pågår parallellt. Om möjligt önskar vi att du som vårdnadshavare avvaktar och inväntar besked och erbjudande om placering. Tack!

Personal till Ekebo
Vi kan med glädje informera att rekryteringen av personal till den nya förskolan i Ekebo är klar. Öppnandet av den nya förskolan beräknas till september 2017.

Justerad beställning av utbildningsplatser
I februari gjordes en ny befolkningsprognos för åren 2016 – 2027 mot bakgrund av att bostadsbyggandet i Väsby kommer att hålla en hög takt även framöver. För att möta behovet av en hög tillväxt har utbildningsnämnen justerat beställningen av utbilningsplatser, beslut togs i utbildningsnämnden19 april.

Ta del av den justerade beställningen till nämnden som ligger till grund för beslutet

Flera nya förskolor och skolor
I takt med att bostäder byggs pågår också planeringen av nya förskolor och skolor. En del blir tillfälliga, exempelvis i paviljonger, medan andra blir permanenta. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever.

Väsbyskolans utbyggnad av grundskoleplatser har påbörjats. Du kan följa bygget via: www.upplandsvasby.se/vasbyskolanbygg

I Ekebo kommer det att byggas paviljoner, vilket gör att förskolan kan vara på plats snabbare jämfört med att bygga helt nytt. Planeringen inför det arbetet pågår för fullt. När det startar kan du följa bygget via kommunens hemsida.

Väsby Direkt
Kom ihåg att du alltid kan kontakta Väsby Direkt, svarsgruppen barnomsorg och utbildning, för att få svar frågor gällande barnomsorg och utbildning. Våra kundvägledare är väl insatta i barnomsorgen i Väsby. De kan det mesta om placering, förskolekö och återkommer till dig om de inte direkt kan svara på din fråga.

Telefon: 08 590 970 00 E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad: 3 november 2017