• Startsida
  • / Kommunen tar över som väghållare i Östra Frestaby

Kommunen tar över som väghållare i Östra Frestaby

Gatorna är nu slutbesiktigade och därmed tar kommunen över ansvaret och blir väghållare.

Att kommunen blir väghållare innebär bland annat att Poolgatan öppnas för allmän trafik och det är kommunen som tar över ansvaret för drift och underhåll. Det betyder också att det är kommunen som väghållare som kommer ansvara för bland annat parkeringsövervakning enligt trafikförordningens regler.

Lekparkerna har ännu inte godkänts, varför de inte kan öppnas i dagsläget. Grönytorna har inte besiktigats och kommer inte att öppnas förrän växtligheten hinner etablera sig så att den tål slitaget av lek och annan användning.

I nästa vecka kommer byggstaketet att flyttas så det blir möjligt att ta sig till fotbollsplanen via Poolcirkeln och Fresta södra allé.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017