Förberedelse inför rivning

Skyddsstängsel är uppsatt runt det planerade arbetsområdet. Förberedelser inför rivning av fastigheten har påbörjats.

Säkerhet
För att avgränsa ett arbetsområde och säkerställa att ingen annan än de som arbetar i området har tillgång till området, sätts stängsel upp under pågående arbeten.

Gammalt byggmaterial tas bort
I byggnaden finns det gammalt byggmaterial som, med dagens nya riktlinjer och byggregler, inte längre används vid byggnationer. Inför rivning av fastigheten tar entreprenören nu bort material som sitter invändigt i byggnaden.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017