• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#8 2017)

Förskoleplats - aktuell information (#8 2017)

Placering av förskolebarn inför hösten har påbörjats. Byggarbetet för att förbereda en ny förskola i Ekebo till hösten har startat. Förskolan Zenit kommer inte att öppna i höst som det var planerat. Norlandia Förskolor AB öppnar verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid till hösten. Regelverk för barnomsorgen förenklas och börjar gälla från 1 maj 2017.

Placering av förskolebarn
Placering av förskolebarn inom barnomsorgen löper på och placeringarna inför hösten har nu påbörjats. Har du några förändringar i behovet av förskoleplats kom ihåg att ändra din ansökan. Observera att en behovsändring endast kan ske innan du har fått en placering.

Vid frågor du välkommen att kontakta Väsby Direkt, svarsgruppen barnomsorg och utbildning 08-590 970 00, vasbydirekt@upplandsvasby.se

Barnomsorg på obekväm arbetstid till hösten
Norlandia Förskolor öppnar, onsdag 9 augusti, upp verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Det innebär barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Verksamheten kommer att bedrivas i förskola Folkparken, centralt placerad i Upplands Väsby, och riktar sig till barn från ett till tolv år. Vi återkommer med information hur ansökan ska ske.

Kriterier för barnomsorg på obekväm arbetstid Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid kommer kommunen att göra en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter. De kriterier som ligger till grund för rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är följande:

  • Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger.
  • För egenföretagare som kan styrka att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
  • Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, rör sig om minst tre månader.
  • Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, minst två gånger i månaden.

Förskolan Zenit öppnar inte i höst
Förskolan kommer inte att öppna i höst som var förutsatt i planeringen för MåBra Förskolor AB. Innan ansökan för att öppna förskolan, kan skickas in till kommunen, kvarstår en del frågor att lösa med fastighetsägaren. MåBra Förskolor AB fortsätter att förhandla med fastighetsägaren och kan i dagsläget inte ge ett datum eller period för eventuellt öppnande av förskolan.
Vi ber om ursäkt för detta och att ni som sökt plats till Zenit behöver göra nytt val av förskoleplats. Det sker via e-tjänsten på kommunens hemsida. Vårdnadshavare som ställt sitt barn i kö till Zenit har redan tagit del av denna information via mejl från MåBra Förskolor AB.

Val av förskola

Arbetet i Ekebo drar igång
I takt med att bostäder byggs pågår också planeringen av nya förskolor och skolor. En del blir tillfälliga, exempelvis i paviljonger, medan andra blir permanenta. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever.

I Ekebo kommer det att byggas paviljoner, vilket gör att förskolan kan vara på plats snabbare jämfört med att bygga helt nytt. Arbetet för att få paviljongera på plats till hösten har påbörjats. Följ arbetet via: www.upplandsvasby.se/ekebobygg

Regelverk förenklas
Revidering av nya regler för barnomsorgen togs i nämnden 19 april och börjar gälla från den 1 maj 2017. Reglerna kommer att finnas tillgängliga på kommunens webb måndag 1 maj, informationen uppdateras här.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017