• Startsida
  • / Seminarium om projektet Life och behandling av Norrvikens botten

Seminarium om projektet Life och behandling av Norrvikens botten

Upplands Väsby kommun deltar i det internationella vattenvårdsprojektet Life för att minska övergödningen i Norrviken. I samverkan med Sollentuna kommun och länsstyrelsen i Stockholm ska Väsby få stopp på det interna läckaget av fosfor i sjön. Den 1 juni hålls ett seminarium för dig som vill veta mer.

Sjön Norrviken lider idag av övergödning. Den är en så kallad eutrofierad sjö. Norrviken uppnår därmed inte god status med avseende på fosfor, plankton, vattenväxter och fisk. Ett nytt projekt som startade i början på året ska ändra på detta. Upplands Väsby kommun är en av 35 parter i jätteprojektet.

EU – kommissionens miljöprogram Life

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. Genom olika åtgärder ska projektet minska näringsämnen och föroreningar i sjöar och andra vattendrag. LIFE är EU- kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Upplands Väsby ingår i temat ”övergödning från internbelastning”.

Behandling ska stoppa internt läckage av fosfor

Syftet med Upplands Väsbys delprojekt är att, i samverkan med Sollentuna kommun och länsstyrelsen i Stockholm, genomföra en behandling i Norrvikens bottensediment. Behandlingen förväntas minska övergödningen i sjön och mängden fosfor i det vatten som rinner ut från den.

I delprojektet ingår även att göra en utvärdering av vilka effekter behandlingen ger. Det ingår ett kontrollprogram som följer effekterna före, under och efter behandlingen. Utvärdering ska ske med fokus på effekter på vattenkemi, plankton, bottenfauna, vattenväxter, fisk och miljögifter i fisk.

Seminarium för dig som vill veta mer

Du som vill veta mer om projektet är välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i Sollentuna, torsdag 1 juni. Läs mer och föranmäl dig senast 18 maj på:

www.sollentuna.se/lifelänk till annan webbplats

Projektet kommer att pågå från 1 januari 2017 till 31 december 2021.

Samarbetspartners i delprojekt LIFE Norrviken är: Sollentuna kommun och Länsstyrelsen i Stockholm.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017