• Startsida
  • / Upplands Väsby blir en Fairtrade City

Upplands Väsby blir en Fairtrade City

Upplands Väsby blir en Fairtrade City. I samband med Väsby Stadslopp lördagen den 27 maj 2017 mottar kommunen utmärkelsen av Fairtrade Sveriges tillförordnande generalsekreterare Maria Granefelt.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen gäller Upplands Väsby som geografisk plats. Tillsammans kommer Upplands Väsby kommuns tjänstemän och politiker, näringsliv och föreningsliv arbeta för att löpande öka konsumtionen av etiskt märkta produkter som bland annat följer principerna för rättvis handel.

Fairtrade är en oberoende certifiering med mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Ett beslut i kommunfullmäktige ligger till grund för arbetet att bli en diplomerad Fairtrade City.

Senast uppdaterad: 14 februari 2018