• Startsida
  • / Information till dig som planerar att installera värmepump

Information till dig som planerar att installera värmepump

Från och med den 1 juni 2017 krävs det tillstånd för att installera bergvärme-, jord- eller ytvattenvärmepump.

Det krävs tillstånd enligt kommunens lokala föreskrifter som ska skydda människors hälsa och miljön. Tidigare var det anmälningsplikt.

Skicka in din ansökan minst sex veckor innan du vill starta och tänk på att invänta skriftligt tillstånd från miljönämnden innan du påbörjar något arbete. Om arbete genomförs utan tillstånd leder det till en miljösanktionsavgift.

E-tjänsten och blankett för ansökan hittar du under självbetjäning högst upp på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017