• Startsida
  • / Naturvårdsskötsel vid Galoppgatan och Smedbyvägen

Naturvårdsskötsel vid Galoppgatan och Smedbyvägen

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra naturvårdsarbeten i de rödmarkerade områdena under veckorna 24 och 25. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I det rödmarkerade områdena kommer kommunen genom huggning att öppna upp för att ge mer ljus och plats åt träd och buskar för att de biologiska och sociala värdena knutna till området ska bevaras och utvecklas. Kommunen kommer också att ta bort träd och beskära träd som är sjuka och skadade för att göra de mer bildsköna och för att förebygga eventuella skador på människa och egendom.

​Död ved ger levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas på marken för att öka inslaget av död ved i områdena. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa ”naturvardivasby” på Instagram.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017