Sommarskola 2017

Sommarskolan äger rum på Runby skola mellan den 19 juni och 7 juli 2017.

Sommarskolan pågår mellan 9 – 15.00 varje dag, med avbrott för lunch mellan 12.00- 13.00. Lunch serveras i matsalen på Runby skola. Midsommarafton är sommarskolan stängd.

Sommarskolan riktar sig till elever i årskurs 6-9 som anmält sig och som riskerar att ej uppnå målen i matematik, svenska/ svenska som andraspråk och engelska. Dessa elever kommer att få välja att studera endast ett av kärnämnena. Syftet med detta är att eleverna ska få fokusera på intensiva studier i detta ämne, för att därmed ha större möjligheter att höja sitt betyg. Elever i åk 9 kommer att få möjlighet till betygsprövning.

Ha du frågor kring din anmälan eller något annat som gäller sommarskolan är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer: 08- 590 970 00.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017